Verlenging oproep kandidaatstelling Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed

 

Het mandaat van de leden van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE) loopt eind 2018 af. Met het oog op de vernieuwing  van het mandaat van de commissie verscheen op 20 augustus 2018 in het Belgisch Staatsblad een oproep tot kandidaatstelling.

 

Deze oproep tot kandidaatstelling wordt nu verlengd. Gelet op de decretale bepaling dat ten hoogste twee derde van de commissieleden van hetzelfde geslacht is en in functie van de diversiteit inzake kennis over de verschillende disciplines van onroerend erfgoed, wordt specifiek aandacht gevraagd voor vrouwelijke kandidaten en kandidaten met expertise inzake archeologie.

 

Kandidaat-leden kunnen tot en met maandag 5 november 2018 een motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae opsturen naar het secretariaat van SARO (via saro@vlaanderen.be of per post naar SARO, Havenlaan 88, bus 23, 1000 Brussel). Gelieve in de motivatiebrief kort uw visie op de rol en de werking van de VCOE toe te lichten.

 

Adviezen vastgesteld op de raadszitting van 26 september 2018            

Volledig overzicht

 

Jaarprogramma 2018

Op 24 januari 2018 keurde SARO het jaarprogramma voor 2018 goed. U kan het jaarprogramma hier raadplegen.

 

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 werd goedgekeurd op 24 januari 2018. U kan het jaarverslag hier raadplegen.

 

Nieuwsbrief

U kan zich inschrijven voor de SARO nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar saro@vlaanderen.be.

 

De meest recente nieuwsbrief, van september 2018, vindt u hier. Via het tabblad 'Documenten' kan u doorklikken naar de oudere nieuwsbrieven.