De Raad voor Vergunningsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege.

  

Op deze website kan u voorlopig nog  de zittingsbladen van de komende openbare terechtzittingen  raadplegen en de arresten van de Raad.

Alle overige informatie vindt u alvast op de nieuwe webstek.