De Raad voor Vergunningsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege.

 

Bij de Raad kan beroep aangetekend worden tegen vergunningsbeslissingen betreffende het afleveren of weigeren van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, valideringsbeslissingen en registratiebeslissingen.

 

Op deze website vindt u onder meer nuttige informatie over de werking van en de procedure voor de Raad. Zo kan u de zittingsbladen van de komende openbare terechtzittingen hier raadplegen. 

Ook de arresten van de Raad worden gepubliceerd op deze site.

Een gedetailleerde uitleg i.v.m. de procedure kan u terugvinden onder het tabblad procedure.
 

 

 Jaarverslag 2013 - 2014